Зэсийн кабелийг зэсийн голтой индукцийн гагнах

Зэсийн кабелийг зэсийн голтой индукцийн аргаар гагнах Зорилго: Энэхүү индукцийн халаалтын хэрэглээний зорилго нь кабелийг зэс тээглүүрээр гагнах явдал юм. Үйлчлүүлэгч нь сансар судлалын салбарын эрхэм зорилго бүхий чухал туршилтын системийг үйлдвэрлэгч юм. Зорилго нь гараар гагнах хугацааг 10 минутаас 1 минут хүрэхгүй болгох явдал юм. Цааш нь