будаг арилгах индукцийн бүрхүүл арилгах

будаг арилгах индукцийн бүрхүүл арилгах индукцийн бүрхүүл арилгах зарчим Индукцийн задлагч нь индукцийн зарчмаар ажилладаг. Ган субстратад дулаан үүсдэг бөгөөд холболт эвдэрдэг. Дараа нь бүрхүүлийг бүхэлд нь задлахгүйгээр, бохирдуулагч бодис, тэсэлгээний хэрэгслээс бүрэн ангижруулсан байдлаар зайлуулна.Энэ нь хог хаягдлыг зайлуулах, дахин боловсруулах боломжийг олгодог. Цааш нь