Гуулин сумны бүрхүүл

Зааварчилгаатай гуулин сумны бүрхүүлийг халаах эмчилгээ, индукцийн халаалтын систем бүхий UHF цуврал хэрэглээний Тайлбар Зорилго: Гуулин сумны бүрхүүл үйлдвэрлэгч одоо байгаа индукцийн халаалтын төхөөрөмжөө шинэчлэхийг хүсч байгаа бөгөөд үр ашгийг дээшлүүлэхийг эрмэлзэж байна. Энэхүү хэрэглээний туршилтын зорилго нь DW-UHF-6KW-III индукцийн систем нь халаалтын сайжруулсан цаг хугацаа, дулааны жигд байдлыг хангахад шаардагдах шаардлагыг хангаж, давж гарахыг харуулах явдал юм. Цааш нь