Индукцийн халаалтын суурь PDF

Индукцийн халаалтын үндэс физик зарчим Индукцийн халаалтын шинж чанар • Ажлын хэсэг дэх өндөр температур (ихэнх тохиолдолд). • Халаалтын богино хугацаанд өндөр нягтралтай (олон хэрэглээнд). • Өндөр давтамжтай (олон програмд). • Дулааны эх үүсвэрүүд бэлдэц дотор байна. Индукцийн халаалтын үндсэн үзүүлэлтүүд Индукцийн халаалтын суурь. Pdf