Индукцийн утас ба кабель халаалт

Индукцийн утас ба кабелийн халаагуур нь металл утсыг индукцийн урьдчилан халаах, дараах халаах эсвэл янз бүрийн кабелийн бүтээгдэхүүний доторх тусгаарлагч эсвэл хамгаалах материалыг холбох/вуулканжуулахад ашигладаг. Урьдчилан халаах хэрэглээнд утсыг буулгах эсвэл шахахаас өмнө халаах боломжтой. Дараах халаалт нь ихэвчлэн холбох, вулканжуулах, хатууруулах гэх мэт процессуудыг багтаадаг. Цааш нь

Энэ маягтыг бөглөхийн тулд хөтөч дээрээ JavaScript-г идэвхжүүлнэ үү.
=