Индукцийн утас ба кабель халаалт

Индукцийн утас ба кабелийн халаагуур нь металл утсыг индукцийн урьдчилан халаах, дараах халаах эсвэл янз бүрийн кабелийн бүтээгдэхүүний доторх тусгаарлагч эсвэл хамгаалах материалыг холбох/вуулканжуулахад ашигладаг. Урьдчилан халаах хэрэглээнд утсыг буулгах эсвэл шахахаас өмнө халаах боломжтой. Дараах халаалт нь ихэвчлэн холбох, вулканжуулах, хатууруулах гэх мэт процессуудыг багтаадаг. Цааш нь

=