Индукцийн халаалтын системийн топологийн тойм

Индукцийн халаалтын системийн топологийн тойм Бүх индукцийн халаалтын системийг 1831 онд Майкл Фарадей анх нээсэн цахилгаан соронзон индукцийг ашиглан боловсруулсан. Цахилгаан соронзон индукц нь дараагийн байрлуулсан өөр хэлхээний гүйдлийн хэлбэлзлээс үүдэн хаалттай хэлхээнд цахилгаан гүйдэл үүсэх үзэгдлийг хэлдэг. түүнд. Үндсэн зарчим нь… Цааш нь

индукцийн халаалтын системийн технологи PDF

Индукцийн халаалтын технологийн тойм 1. Оршил. IH (индукцийн халаалттай) бүх хэрэглээний системийг 1831 онд Майкл Фарадей анх нээсэн цахилгаан соронзон индукцийг ашиглан боловсруулсан болно. Цахилгаан соронзон индукцийн халаалт гэдэг нь хаалттай хэлхээнд цахилгаан гүйдэл үүсгэдэг үзэгдлийг хэлнэ. хажууд байрлуулсан өөр хэлхээний гүйдлийн хэлбэлзэл ... Цааш нь