Индукцийн халаалтын суурь

Индукцийн халаалтын үндэс

Индукцийн халаалт гэдэг нь цахилгаан дамжуулагч объектыг (ихэвчлэн метал) цахилгаан соронзон индукцээр, объектод үүссэн дулаанаар дамжуулан халаах үйл явц юм.