Хөнгөн цагааны хайлуулах зуухны индукцийн хэрэглээ

Хөнгөн цагааны хайлуулах зуухны индукцийн хэрэглээ Сувгийн индукцийн зуух болгон бүтээсэн хайлуулах зуух нь 50 т багтаамжтай, цутгах ашигтай жин хамгийн ихдээ 40 т байна. Хайлалтын хүчийг зуухны шалан дээр тогтоосон өнцөгт суурилуулсан дөрвөн индуктороор үйлдвэрлэдэг бөгөөд нийт 3,400 кВт-ын холбосон ачаалалтай байдаг. ... Цааш нь