ган хоолойг гагнахын өмнө индукцийн урьдчилан халаалт

Ган хоолойг гагнахын өмнө индукцийн урьдчилан халаах Энэхүү индукцийн халаалтын хэрэглээ нь 30 кВт-ын агаарын хөргөлттэй индукцийн тэжээлийн эх үүсвэр, агаарын хөргөлттэй ороомог бүхий ган хоолойг гагнахын өмнө урьдчилан халаах аргыг харуулж байна. Гагнах хоолойн хэсгийг индуктив байдлаар урьдчилан халаах нь гагнуурын цагийг хурдан хийж, гагнуурын үений чанарыг сайжруулдаг. Аж үйлдвэр: Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж: HLQ 30кВт агаар хөргөлттэй ... Цааш нь