инертийн хий ба вакуум технологи бүхий индукцийн халаалтын процесс

инертийн хий ба вакуум технологи бүхий индукцийн халаалтын процесс Тусгай материал эсвэл хэрэглээний талбайнууд нь тусгай боловсруулалт шаарддаг. Уламжлалт индукцийн гагнуурын процесст ашигласан урсгал нь ихэвчлэн зэврэлт, ажлын хэсэгт түлэгдэх шалтгаан болдог. Урсгал оруулах нь бүрэлдэхүүн хэсгийн шинж чанарыг бууруулахад хүргэж болзошгүй юм. Цаашилбал, одоо байгаа хүчилтөрөгчийн улмаас ... Цааш нь