индукцийн халуун хэлбэржүүлэх ба хуурамч үйл явц

Индукцийн халуун хэлбэржүүлэх ба хуурамчаар боловсруулах үйл явц Индукцийн халуун хэлбэр нь боолт, эрэг, тав зэрэг үйлдвэрлэлийн бэхэлгээг үйлдвэрлэх үйл явц юм. Дулаан материалыг ихэвчлэн даавуу, баар, хоолой, утас болгон зөөлрүүлэхэд ашигладаг бөгөөд дараа нь даралтыг металлын хэлбэрийг өөрчлөхөд ашигладаг. Цааш нь