Пүршний утас ба нейлон нунтагт зориулсан индукцийн дулаан гацах

Пүршний утас ба нейлон нунтагт индукцийн дулаан гацах нь хуванцар нь хатуу төлөвөөс шингэн болж өөрчлөгддөг процесст индукцийн халаалтыг ашигладаг. Энэ хэрэглээний нэг нийтлэг хэрэглээ бол хуванцар эд ангид металл эд ангиудыг бэхлэх явдал юм. Металлыг индукцийн аргаар халаадаг температураас өндөр температурт ... Цааш нь