Индукцийн шулуун тавцан ба задгай халаалтын шийдэл

Индукцийн шулуун тавцан ба задгай халаалтын уусмалууд Индукцийн шулуун тавцан ба задгай халаалтын уусмалууд нь өөр аргуудтай харьцуулахад 80 дахин их байна. Индукцийн шулуун нь металлургийн шинж чанарыг хадгалахад илүү дээр юм. Энэ нь хамгийн аюулгүй, эрүүл, байгальд ээлтэй тэгшлэх арга юм. Энэхүү хэрэглээнд ашигладаг уламжлалт арга бол дөлийг шулуутгах явдал юм. ... Цааш нь

=