Зөвхөн индукцтэй бэхэлгээний бэхэлгээг сааруулагч болон роторыг буцаана

Тодорхойлолт

Өндөр давтамжтай халаалтын тоног төхөөрөмжтэй индукцийг багасаж холбох сэнс болон ротор

Өндөр давтамж Stator_and_rotor холбох агшилт

 

 

 

 

 

 

холбох хэрэгсэл болон роторыг багасгана

 

 

 

 

 

 

 

 

тохируулагч болон роторын багтаамжийг багасгана

 

 

 

 

 

 

 

 

stator ротор

 

 

 

 

 

Бүтээгдэхүүний лавлагаа