Зааварчилгаа халаалт Төмөр, Биллет, Бад-ын төгсгөл

Тодорхойлолт

RF-ийн индукцийн халаалтын тоног төхөөрөмж бүхий индукцийн халаалтын саваа ба бэлдэц

индукц-ороомог-халаалт-төгсгөл-баар-ба-саваа

 

 

 

 

 

 

индукцийн халаалтын төгсгөл

 

 

 

 

халаалтын төгсгөл-баар-ба-саваа

 

 

 

 

 

 

 

Бүтээгдэхүүний лавлагаа