Гаалийн индукцийн халаалтын хэрэглээ

Тодорхойлолт

Гаалийн индукцийн халаалтын хэрэглээ

Зааварчилгаа халаагчийн зорилго нь дулаан ялгаруулалтыг шаарддаг аппликейшн бүрт индукцийн халаалтын олон давуу талыг ашиглах явдал юм.

=