Индукцийн халаалтын ороомог дизайн ба үндсэн PDF

Индукцийн халаалтын ороомог дизайн ба үндсэн PDF

Нэг ёсондоо ороомог дизайн Индукцийн халаалт нь цахилгаан соронзон ороомог зэрэг хэд хэдэн энгийн индукцийн геометрээс үүдэлтэй эмпирик өгөгдлийн томоохон дэлгүүр дээр суурилагдсан болно. Үүнээс болоод ороомгийн загварыг ерөнхийдөө туршлага дээр тулгуурладаг. Энэхүү цуврал нийтлэлүүд нь индукторуудын дизайны үндсэн цахилгааны шинж чанаруудыг авч үзэн, ашиглагдаж буй хамгийн нийтлэг ороомогуудын талаар тайлбарласан болно.

 

Зааварчилгаа-халаалтын_ ороомог_Дизайн_ ба_суурь.pdf

 

=