Зааварчилгаа Хөнгөн цагаан тулж ажиллах үйл явц

Зааварчилгаа Хөнгөн цагаан тулж ажиллах үйл явц

Зааварчилгаа хөнгөн цагааны плазм нь үйлдвэрлэлд улам бүр түгээмэл болж байна. Жишээ нь, олон янзын хоолойг автомашины дулаан солилцооны байгууллагад хийдэг. Хөнгөн цагаан нь индукцийн аргаар халаахад маш их эрчим хүч шаарддаг бөгөөд дулаан дамжуулалт нь зэстэй харьцуулахад 60% юм. Хөнгөн цагааны эд ангиудыг амжилттай индукцийн плазмаар боловсруулахад ороомгийн дизайн болон дулааны урсгалын хугацаа чухал байдаг. Бага температурт хөнгөн цагаан braze материалууд нь хөнгөн цагааны чуулганыг их хэмжээгээр гадагшлуулахын тулд дөл, зуухны халаалтыг үр дүнтэйгээр солихыг зааж өгсөн.

Хөнгөн цагааны эд ангиудыг амжилттай индукцийн пластик материал нь хөнгөн цагааны хайлшаар хийсэн сэлбэг материал болон брезо хайлшны зөв урсгалыг шаарддаг. Бетелөй дүүргэгч үйлдвэрлэгчдийн өөрсдийн хайлштай ажилладаг өөрийн хөнгөн цагааны хайлшийг хайлуулах үйлдвэрүүдтэй.