инертийн хий ба вакуум технологи бүхий индукцийн халаалтын процесс

инертийн хий ба вакуум технологи бүхий индукцийн халаалтын процесс

Тусгай материал эсвэл хэрэглээний газар нь тусгай боловсруулалт шаарддаг.

Уламжлалт индукцийн гагнуурын процесст ашигласан урсгал нь ихэвчлэн зэврэлт, ажлын хэсэгт түлэгдэх шалтгаан болдог. Урсгал оруулах нь бүрэлдэхүүн хэсгийн шинж чанарыг бууруулахад хүргэж болзошгүй юм. Цаашилбал, агаар мандалд байгаа хүчилтөрөгчийн улмаас бэлдэцийн өнгө өөрчлөгддөг.

Инертийн хий эсвэл вакуум дор гагнах үед эдгээр бэрхшээлээс зайлсхийх боломжтой. Хамгаалалтын хийн дор индукцийн гагнуурын үед ил дөл байхгүй тул урсгалтай холбоотой нөхцлийг илүү сайн хянах боломжтой тул инертийн хийн аргыг индуктив халаалттай маш сайн хослуулж болно.