Цилиндр хэлбэртэй соронзон бус ембүүгийн индукцийн халаалт

Цилиндр хэлбэртэй соронзон бус ембүүгийн индукцийн халаалт

Зааварчилгаа халаалт цилиндр хэлбэртэй соронзон бус бэлдэцийг статик соронзон орон дахь эргэлтээр нь загварчилсан. Соронзон орон нь зохих зохион байгуулалттай байнгын соронзны системээр үүсгэгддэг. Тоон загварыг өөрийн бүрэн дасан зохицох дээд эрэмбийн төгсгөлөг элементийн аргаар цул томъёогоор шийддэг, өөрөөр хэлбэл соронзон болон температурын талбайн аль аль нь харилцан үйлчлэлийг харгалзан нэгэн зэрэг шийдэгддэг. Бүх үндсэн шугаман бус байдлыг загварт оруулсан болно (системийн ферросоронзон хэсгүүдийн нэвчилт, түүнчлэн халсан металлын физик үзүүлэлтүүдийн температурын хамаарал). Аргачлалыг үр дүнг нь авч үзсэн хоёр жишээгээр харуулав.

Цилиндр хэлбэртэй соронзон бус ембүүгийн индукцийн халаалт