Компьютерийн тусламжтайгаар индукцийн хөнгөн цагаан гагнуур

Компьютерийн тусламжтайгаар индукцийн хөнгөн цагаан гагнуур нь индукцийн хөнгөн цагаан гагнуур нь аж үйлдвэрт улам бүр түгээмэл болж байна. Ердийн жишээ бол янз бүрийн хоолойнуудыг автомашины дулаан солилцооны байгууллагад гагнах явдал юм. Энэ төрлийн процесст өргөн хэрэглэгддэг индукцийн халаалтын ороомог нь тойроггүй бөгөөд үүнийг "Horseshoe-үсний хавчаар" гэж нэрлэж болно. Эдгээр ороомгийн хувьд… Цааш нь