Металлыг гагнах ба гагнах

Металлыг гагнуур ба гагнуурын аргаар холбох нь Металлыг холбохдоо гагнах, гагнах, гагнах зэрэг хэд хэдэн арга байдаг. Гагнуур ба гагнуурын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? Гагнах ба гагнуурын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? Нийтлэг хэрэглээний талаар ялгаатай, харьцуулсан давуу талуудыг судалж үзье. Энэхүү хэлэлцүүлэг нь металлын талаархи ойлголтыг гүнзгийрүүлэх болно ... Цааш нь