индукцийн халаалтын системийн технологи PDF

Индукцийн халаалтын технологийн тойм 1. Оршил. IH (индукцийн халаалттай) бүх хэрэглээний системийг 1831 онд Майкл Фарадей анх нээсэн цахилгаан соронзон индукцийг ашиглан боловсруулсан болно. Цахилгаан соронзон индукцийн халаалт гэдэг нь хаалттай хэлхээнд цахилгаан гүйдэл үүсгэдэг үзэгдлийг хэлнэ. хажууд байрлуулсан өөр хэлхээний гүйдлийн хэлбэлзэл ... Цааш нь