Хөнгөн цагааны насосны орон сууцны хэсэг

Индукцийн агшилтын тохируулга Хөнгөн цагаан насосны орон сууцны хэсэг Хэсгийн зорилго Энэ бол агшилтын тохируулга хийх хэсгийг зайлуулах програм юм. Үйлчлүүлэгчийн одоогийн процесс нь оруулсан хэсгийг түлхэхийн тулд дарагчийг ашигладаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь ихээхэн хүч, цаг хугацаа шаарддаг. Дулаан хэрэглэснээр орон сууц нь хангалттай хэмжээгээр өргөжиж, оруулсан хэсгийг хялбархан арилгах боломжийг олгоно. Цааш нь