Зэс утаснуудын индукцын гагнуур

Зорилго Энэхүү хэрэглээний туршилтын зорилго нь зэс коаксиаль кабель дээр зэс утсан холбогчийг индукцийн гагнахад халах хугацааг тодорхойлох явдал юм. Үйлчлүүлэгч гар гагнуурыг индукцийн гагнуураар гагнуурын төмрөөр солихыг хүсч байна. Гараар гагнах нь хөдөлмөр их шаарддаг тул гагнуурын холболт нь ур чадвараас ихээхэн хамаардаг. Цааш нь