Индукцийн хатуурал нь цахилгаан соронзон индукц ашиглан материалыг хатууруулах процесс юм. Энэ нь цахилгаан гүйдлийн урсгалд материалын эсэргүүцлийн улмаас материалыг халаахад хүргэдэг хувьсах соронзон орны нөлөөгөөр дамжуулагч материалыг халаах явдал юм. Энэ процессыг цавуу, бүрээс болон бусад материалыг хатууруулахад ихэвчлэн үйлдвэрлэлийн хэрэглээнд ашигладаг.