Химийн савны индукцийн халаалт | зуурмагийн реакторууд нь аливаа шингэн боловсруулахад ашиглах боломжтой хамгийн нарийвчлалтай халаалтын арга юм.

=