RPR индукцийн бүрээсийг арилгах нь ган гадаргуугаас үйлдвэрлэлийн бүрээсийг арилгах илүү хурдан, аюулгүй, цэвэр арга юм.

=