Хоолой ба хоолойн үйлдвэрлэлийн өндөр давтамжийн индукцийн давхарга гагнуурын шийдэл.

=