Хуванцар боловсруулах машин, шахах хэвний машин, үлээлгэсэн хальс машин, шахах машинд зориулсан индукцийн халаалт