цахилгаан соронзон индукцийн халаалтын зарчим

цахилгаан соронзон индукцийн халаалтын зарчим 1831 онд Майкл Фарадей цахилгаан соронзон индукцийн халаалтыг нээсэн. Индукцийн халаалтын үндсэн зарчим бол Фарадейгийн нээлтийн хэрэглээний хэлбэр юм. Баримт нь хэлхээгээр урсаж буй хувьсах гүйдэл нь түүний ойролцоо байрлах хоёрдогч хэлхээний соронзон хөдөлгөөнд нөлөөлдөг. Анхдагч хэлхээний доторх гүйдлийн хэлбэлзэл ... Цааш нь