Дулаан солилцооны гар индукцийн гагнах HVAC хоолойнууд

Хурдан гар индукцийн гагнах HVAC хоолойн Дулаан солилцуурын систем Индукцийн гагнах нь индукцийн халаалтыг ашиглан хоёр ба түүнээс дээш металлыг холбох үйл явц юм. Индукцийн халаалт нь цахилгаан соронзон орныг ашиглан контакт, дөлгүйгээр дулааныг хангадаг. Индукцийн гагнах нь уламжлалт бамбар гагнахтай харьцуулахад илүү нутагшсан, давтагдах боломжтой, автоматжуулахад хялбар байдаг. зарчим нь… Цааш нь

=