Индукцийн халаалтын ороомог дизайн ба үндсэн PDF

Индукцийн халаалтын батерейны зураг төсөл ба үндсэн PDF нь индукцийн халаалтын ороомгийн загварыг цахилгаан соронзон ороомог гэх мэт хэд хэдэн энгийн индукцийн геометрээс үүдэлтэй эмпирик өгөгдлийн томоохон дэлгүүр дээр суурилдаг. Үүнээс болоод ороомгийн загварыг ерөнхийдөө туршлага дээр тулгуурладаг. Энэхүү цуврал нийтлэлүүд нь цахилгаан эрчим хүчний үндсэн ... Цааш нь