Индукцийн халаалтын системээр өндөр хурдтай халаалт

Дулааны боловсруулалтын салбарт сүүлийн үед гарсан гайхалтай бүтээн байгуулалтуудын нэг бол гадаргуугийн хатуурлыг локалжуулахад индукцийн халаалтыг ашиглах явдал юм. Өндөр давтамжийн гүйдлийн хэрэглээтэй холбоотой гарсан ахиц дэвшил нь гайхалтай зүйл биш юм. Харьцангуй богино хугацааны өмнө тахир гол дээрх холхивчийн гадаргууг хатууруулах арга болгон ашиглаж эхэлсэн ... Цааш нь

Индукцийн халаалтын системийн топологийн тойм

Индукцийн халаалтын системийн топологийн тойм Бүх индукцийн халаалтын системийг 1831 онд Майкл Фарадей анх нээсэн цахилгаан соронзон индукцийг ашиглан боловсруулсан. Цахилгаан соронзон индукц нь дараагийн байрлуулсан өөр хэлхээний гүйдлийн хэлбэлзлээс үүдэн хаалттай хэлхээнд цахилгаан гүйдэл үүсэх үзэгдлийг хэлдэг. түүнд. Үндсэн зарчим нь… Цааш нь

=